Vingroup hoàn thành hoán đổi cổ phiếu quỹ cho các ngân hàng [NEW]
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu hơn 57,6 cổ phiếu VIC của Công ty Cổ phẩn Vinpearl cho Deutsche Bank AG London (9,3 triệu cổ phiếu) và Credit Suisse (Hong Kong) Limited (48,3 triệu cổ phiếu) trong ngày 30/6.

Vingroup hoàn thành hoán đổi cổ phiếu quỹ cho các ngân hàng [NEW]

Trước đó, Công ty Cổ phẩn Vinpearl, công ty con của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), có thông báo sẽ chuyển nhượng gần 59,2 triệu cổ phiếu VIC. Đây là giao dịch chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu theo trái phiếu quốc tế phát hành năm 2018 cho Credit Suisse (Singapore) và Deutsche Bank AG.

Sau khi thực hiện chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Vinpearl tại Vingroup giảm từ 3,19% về còn 1,48%.

Vào ngày 3/6, Vinpearl đã có chuyển nhượng 984.737 cổ phiếu VIC cho Deutsche Bank AG London. Như vậy, tổng khối lượng đã chuyển nhượng thông qua VSD đến nay là 58,6 triệu cổ phiếu VIC, chiếm 99% tổng lượng đăng ký bán.

Vào tháng 6/2018, Vinpearl đã phát hành trái phiếu hoán đổi cho Credit Suisse (Singapore) và Deutsche Bank AG với trị giá 450 triệu USD, thời hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm, được bảo lãnh bởi Vingroup.

Theo điều khoản của trái phiếu hoán đổi, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, theo mức giá có thể được điều chỉnh sau 12, 24, 36 và 48 tháng sau thời điểm phát hành, bắt đầu từ ngày 14/9/2019.

Đến giữa tháng 6/2020, Vinpearl có mua lại một phần tiền gốc hơn 209,4 triệu USD, chiếm 46,5% trong tổng số 450 triệu USD. Giá trị các trái phiếu hoán đổi còn lại trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Vingroup ghi nhận hơn 5.500 tỷ đồng.

Theo điều khoản ban đầu, người sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu VIC do Vinpearl sở hữu với mức giá hơn 138.526 đồng/cp và được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi.

Như vậy, sau 3 năm, Vinpearl đã tất toán xong lô trái phiếu giá trị 450 triệu USD.

Giao dịch chuyển nhượng số cổ phiếu trên qua VSD sẽ không bị giới hạn về giá chuyển nhượng. Nếu tạm tính theo thị giá cổ phiếu VIC ở mức giá khoảng 119.000 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch 30/6, lượng cổ phần đã chuyển nhượng có giá thị trường gần 7.000 tỷ đồng.

 

Nguồn: Cafeland.vn – Link

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *