Quảng Nam: 2 dự án nào của Công ty Đạt Phương Hội An bị hạn chế quyền giao dịch bất động sản? [NEW]
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Công văn số 946/SXD-QHKT về việc không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam nhận được văn bản số 161/ĐPHA-P3 ngày 20/5/2021 của Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An về việc sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà.

Quảng Nam: 2 dự án nào của Công ty Đạt Phương Hội An bị hạn chế quyền giao dịch bất động sản? [NEW]

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho rằng, Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà (TP.Hội An) do Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư dự án. Khu vực đầu tư xây dựng dự án là khu vực không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu theo quy định.

Vì vậy, trong việc thực hiện thủ tục giao dịch mua bán nhà ở, đề nghị Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An nghiêm túc tuân thủ quy định nêu trên: “ Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở khu vực này”.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hội An khi thực hiện thủ tục cấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở “không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài” được sở hữu nhà ở trong dự án này theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản.

 

Nguồn: Cafeland.vn – Link

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *