Dân thắng kiện nhưng thành phố chậm thi hành án: Bộ Tư pháp yêu cầu Quảng Nam kiểm tra, xử lý nghiêm [NEW]
Bộ Tư pháp yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chậm thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm người phải thi hành án không thi hành án, nhất là những bản án tồn đọng nhiều năm chưa được thi hành. Trong đó, thành phố Hội An có nhiều nhất số vụ án chưa thi hành án xong với 6 vụ.

Bộ Tư pháp vừa có Công văn số 1837/BTP-TCTHADS gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị quan tâm, chỉ đạo việc chấp hành các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dân thắng kiện nhưng thành phố chậm thi hành án: Bộ Tư pháp yêu cầu Quảng Nam kiểm tra, xử lý nghiêm [NEW]Trước đó, tại TP. Hội An cũng đã xảy ra vụ việc nhiều hộ dân phải ở nhà tạm trong hàng chục năm để chờ nhận đất tái định cư

Bột Tư pháp cho biết, qua tổng hợp kết quả sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 21 bản án của Tòa án về vụ án hành chính mà người phải thi hành án là các cơ quan nhà nước chưa được thi hành xong.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn rà soát, có giải pháp tổ chức chấp hành nghiêm túc, dứt điểm 21 bản án của Toàn án về các vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp nghe báo cáo để có chỉ đạo giải quyết đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành án.

Bên cạnh đó, kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chậm thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm người phải thi hành án không thi hành án, nhất là những bản án tồn đọng nhiều năm chưa được thi hành. Theo đó, Quảng Nam có 3 bản án tồn đọng từ năm 2018 trở về trước chưa thi hành án xong.

Cụ thể, theo danh sách 21 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An có 5 bản án liên quan đến các vụ án về đất đai, trong đó có 1 vụ án tồn đọng từ năm 2018 trở về trước.

Có thể kể đến như, 2 vụ án liên quan đến bà Phạm Thị Nề, ông Trần Đê tại phường Cẩm An; vụ án liên quan đến ông Đặng Công Phước tại xã Cẩm Thanh; vụ án liên quan đến ông Võ Văn Tuấn và bà Võ Thị Xí; vụ án liên quan đến bà Đặng Thị Hường.

Xếp sau thành phố Hội An là UBND huyện Phú Ninh với 4 bản án liên quan đến các vụ việc về đất đai, bồi thường về đất đã có hiệu lực thi hành nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức thi hành xong,…

 

Nguồn: Cafeland.vn – Link

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *